„Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. …Luckily, this is not difficult“
Narozena: v roce 1975 v Praze
Hlavní funkce: fotodokumentace, navigace,
jídlo (jsem odpovědná za to, že nezemřeme hlady)
Vedlejší funkce: řidič, správa webu

 

Stojím nohama pevně na zemi! Opatrná, pečlivá, realistická. Celý život to tak dělám! Když mě v životě potkalo něco náročného nebo zlého, vždycky jsem se s tím poprala, oklepala a šla dál. Když mi, tehdy přítel, dnes manžel, řekl, že má v plánu cestu napříč Afrikou, pomyslela jsem si: „To nedám!“ Nakonec se moje opatrná hlavička důkladně zamyslela a řekla si, že když jsem přežila všechny dosud prožité nástrahy, tak tohle zvládnu tak a levou zadní 
….tak tohle byly moje tehdejší úvahy a obavy. Dnes po čtyřech letech musím s radostí říci, že mi cesta Afrikou dala moc! MOC překonat sebe samu, zamilovat si Afriku, přestat se bát a naleznout klid a mír ve své duši. V Africe se ve mně také zrodila NAJWA. Bohudík mi zůstala i moje střízlivá PETRA s nohama na zemi.
A tak dnes cestují napříč Afrikou obě dámy společně. Zodpovědná a rozumná Petra společně s Najwou, která je napojená na vesmír a žije přítomným okamžikem.
Petra Najwa - život v rovnováze

Stojím nohama pevně na zemi!