Svazijsko

ETH1-destinace ETH2-destinace

Kouzelné království uprostřed Jihoafrické republiky. Atmosféra i životní styl zcela odlišný od svého bohatšího souseda. Úžasné přírodní scenérie, tradiční kultura a národní parky.